logo Sukho Cuisine

โรงเรียนสอนทำอาหารไทย Sukho Cusine Thai Cooking School เหมาะสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่รักในการปรุงกอบอาหารไทยมีความชื่นชอบในการอาหารและแกะสลักผักผลไม้เพื่อการตกแต่งจานอาหาร โดยใช้เวลาไม่มาก สอนตามหลักสูตรมาตราฐานอาหารไทย โดยเชฟคนไทยที่ใช้ภาษาอังฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ผ่านการอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาหารไทย โดยทางโรงเรียนต้องการที่จะอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาอาหารไทยและงานแกะสลักผักผลไม้ไทย ที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิ เป็นเอกลักษร์ประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้ารการกิน ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสิบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้อาหารไทยและงานแกะสลักไทยคงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป

ในคลาสเรียนนอกจากจะสอนทำอาหารไทยแบบต้นตำหรับแล้วเรายังสอนเกียวกับการกินว่าอาหารแต่ละประเภทมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และสอนถึงวิธีการกิน ว่าควรกินอย่างไรให้ได้อัธรส และกินอย่างไรให้ถูกวิธีเพื่อรับอัถรถในการรับประทานอาหารไทยได้ดียิ่งขึ้น ชื่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยที่หลายๆครั้งได้ลิ้มรถอาหารไทยแล้ว แต่ไม่ประทับใจ เพราะได้รับประทานแบบผิดวิธี และในคลาสของเรายังสอนถึงการเลือกให้อุปกรณ์ การเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารว่าควรเลือกอย่างไรให้ถูกต้องตามส่วนผสมที่ควรจะเป็น และโรงเรียนของเราได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือสังคมโดยได้นำรายได้ส่วนหนึง มอบเป็นทุนการศึกษา ค่าอาหาร กลางวัน และจัดชื้อเครื่องอุปโภค บริโภคให้กันเด็กนักเรียนโรงเรียนคนตาบอดศึกษาพิเศษธรรมสากลหาดใหญ่ ชื่งเป็นโรงเรียนประจำ ที่มีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆที่มีภาวะการมองไม่เห็นโดยจะเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในภาคไต้ของประเทศไทยที่มีการเรียนการสอน เพื่อให้น้องๆนักเรียนตาบอดได้มีทุนการศึกษาและมีชีวิตที่ดีขึ้น

logo แกะสลักผักผลไม้

เริ่มด้วยการอธิบายความเป็นมาของการแกะสลัก อธิบายวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแกะสลัก สอนการใช้มีดแต่ละประเภท และเริ่มการแกะสลักผักผลไม้ขั้นพื้นฐาน และสอนการจัดตกแต่งจานอาหาร หลังจากแกะสลักเสร็จแล้ว

fruit carving
vegetable carving

logo คลาสทำอาหารไทย

ในคลาสนี้มีการเรียน ทำอาหารไทย 3 อย่าง โดยแต่ละวัน จะมี ตำหรับอาหารแตกต่างกันออกไป โดยจะเริ่มจากการอธิบายอาหารไทยแต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างไร การสอนการใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหาร สอนการเลือกชื้อ อธิบายสรรพคุณทางยาของผักสมุนไพรแต่ละชนิด อธิบายเครื่องเทศต่างๆและ อธิบายเครื่องปรุงในครัวไทยว่าใช่อะไรบ้างในการปรุงรสของอาหารไทย

...
...
...
...

logo Sukho Cuisine - ที่ตั้งของเรา

เกาะลันตา - กระบี่

sukho thai cooking school logo